نمایندگان باید راه درست مقابله با مشکلات موکلین و کشور را انتخاب نمایند

نمایندگان باید راه درست مقابله با مشکلات موکلین و کشور را انتخاب نمایند

تاریخ : 18 اسفند 1400 نویسنده : رضا اخگرپور موضوع : خبرها
دکتر عباس عبادتی در یادداشتی "بدون مقدمه" خطاب به نماینده شهرستان شبستر نوشت: بر نمایندگانی که حداقل یک کتاب فلسفه حقوق یا اصول و مبانی قانونگذاری پاس نکرده باشند، نمیتوان خرده گرفت. مجلس حقوق دانانی ورزیده، جامعه شناسانی با مبانی و سیاسیونی با منطق می‌طلبد که راه درست مقابله با مشکلات موکلین و کشور را انتخاب نمایند. در این یادداشت آمده است: اخیرا نماینده محترم شهرستان شبستر اعلام فرموده‌اند که